Raspberry Pi

Raspberry pi 4

Raspberry Pi je računalo veličine kreditne kartice koje je u potpunosti smješteno na jednoj, matičnoj, ploči. Razvijen je u Ujedinjenom Kraljevstvu od strane „Raspberry Pi Foundation“ s ciljem promoviranja učenja osnova računalnih znanosti u školama. Može se koristiti samostalno ili u sklopu s drugim krugovima, pri čemu troši manje energije od prosječne električne žarulje.